Ezilenler - Fyodor Dostoyevsky

Ezilenler

Fyodor Dostoyevsky

Book Summary

Fyodor Mihaylovic Dostoyevski (1821-1881): Ilk roman? Insanc?klar�?n carp?c? konusu ve farkl? kurgusuyla dikkatleri cekti, kisilerin ruh halini aktar?s gucuyle onemli bir yazar olarak un kazand?. Bu kitab?n ard?ndan yay?mlanan oyku ve romanlar?, cag?m?zda edebiyat klasikleri aras?nda yer alsa da, o donemde pek ilgi gormedi. I. Nikolay�?n bask?c? rejimine muhalif politik bi

If you liked these, banditos.info recommends