Het wereldmuseum van de kunst - Marianne Thys

Het wereldmuseum van de kunst

Marianne Thys

Book Summary

Het wereldmuseum van de kunst maakt zijn titel waar. Het kolossale boek (van zeven kilo) is te beschouwen als een �museum in druk�. Het is opgedeeld in �zalen� met kunstvoorwerpen van alle tijden, culturen en landen. Wat is de merite van zo�n boek waarin een gigantische collectie wereldkunst is opgenomen versus een collectie losse delen?Bladerend door de kunstcollecties, d

Popular books