Sajak-sajak daripada Diwan Barat-Timur West-ostlichen Divan - Johann Wolfgang von Goethe

Sajak-sajak daripada Diwan Barat-Timur West-ostlichen Divan

Johann Wolfgang von Goethe

Book Summary

Johann Wolfgang von Goethe (1719 - 1832) adalah seorang pujangga agung Jerman yang mempunyai hubungan unik dengan masyarakat Timur dan dunia Islam. Beliau amat mengagumi kelebihan budaya Timur, khususnya karya penyair sufi seperti Hafiz (lahir sekitar 1310/1337). Hal ini antara lain jelas terpancar dalam West-ostlichen Divan (Diwan Barat-Timur). Melalui terjemahan yang men

More books